tekening2tekening3

Welkom bij BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam

 

Update Coronavirus 13-1-2021

 

Beste cliënt,

 

De landelijke maatregelen omtrent het coronavirus zijn aangescherpt. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de zorg die wij leveren. Behandelafspraken kunnen indien behandelaar en cliënt dit beiden wensen face to face plaatsvinden. De mogelijkheid voor een telefonische- afspraak of beeldbelafspraak blijft. Voor ieders veiligheid/gezondheid hebben we bij BRight GGZ de volgende maatregelen genomen:

 

Behandelafspraken kunnen indien beide partijen dit wensen weer face to face plaatsvinden. De mogelijkheid voor een telefonische afspraak of beeldbelafspraak blijft.

 

- U kunt geen gebruikmaken van de wachtkamer, kom kort voor de starttijd van de afspraak naar boven.

- In het gebouw ( de Admiraal ) wordt gevraagd een mondkapje te dragen.

- U kunt met een beperkt aantal personen in de lift naar boven, zie hiervoor de aanwijzingen bij de lift.

- U kunt met de lift naar de 2e verdieping. Wanneer u de lift uitstapt kunt u naar rechts de deur door naar BRight. Vervolgens kunt u doorlopen naar de kamer van de behandelaar.

- De deur van de behandelkamer staat dan open. U kunt direct naar binnen gaan. De therapeut opent en sluit de deur.

Ouders kunnen tijdens de therapie van hun kind niet in de wachtkamer verblijven.

- We bieden geen koffie en thee aan. U mag wel uw eigen drinken meenemen.

- U kunt zo nodig met 1 persoon tegelijk gebruik maken van het toilettenblok dicht bij de ingang. Dit is nadat u de lift uit bent gestapt en rechts de deur doorgaat aan de rechterhand. Wij gaan er vanuit dat u uw handen na toiletgebruik grondig reinigt.

- In de behandelkamer zijn de stoelen zo gepositioneerd dat we minimaal 1,5 meter afstand hebben.

 

Heeft u een afspraak en beantwoordt u één of meerdere van de volgende vragen met "ja", dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelaar zodat de afspraak wellicht via beeldbellen kan plaatsvinden of (kosteloos) wordt verplaatst. Als uw behandelaar één van de vragen met ja beantwoordt dan wordt de afspraak eveneens verschoven of vervangen door een beeldbelafspraak.

 

- Heeft u nu corona?

- Heeft u nu huisgenoten / gezinsleden met corona?

- Bent u onlangs in contact geweest met iemand die klachten heeft, in afwachting is op uitslag van coronatest of een positieve coronatestuitslag heeft gehad?

- Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (hoger dan 38 graden Celsius)?

- Heeft u huisgenoten / gezinsleden met deze symptomen?

- Bent u in thuisisolatie?

- Bent u korter dan 14 dagen geleden in een vakantieland geweest met code oranje?

 

We hebben elkaar nodig om samen de verspreiding van het virus in te dammen.

 

Het team van BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam

 

Iedereen heeft wel eens problemen. Het liefst lossen we zelf onze eigen problemen op, dat lukt ook vaak. Maar soms zijn de problemen hardnekkig of gebeurt er iets ingrijpends waardoor we psychische klachten krijgen. Dan kan ondersteuning van een professionele hulpverlener helpen de klachten te verminderen.

BRight GGZ kan deze ondersteuning bieden.

We zijn een kleinschalige groepspraktijk bestaande uit ervaren en deskundige therapeuten. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van klachten na seksueel geweld en andere ingrijpende gebeurtenissen.

Onze praktijk is er voor kinderen en jongeren met psychische problematiek en voor hun gezinnen. Soms hebben ouders van kinderen en jongeren, die bij BRight GGZ in behandeling zijn, zelf psychische klachten, in dat geval kunnen zij voor een aantal problemen ook bij ons terecht.

BRight GGZ biedt eveneens behandeling aan volwassenen met klachten na eenmalig (seksueel) trauma.